Pang Chang Yu

Yi Yi
8.1

Yi Yi

Sep. 20, 2000

Yi Yi

Each member of a family in Taipei asks hard questions about life’s meaning as they live through everyday quandaries.